De verloop van de therapie:

  1. Aanmelding
  2. Vragenlijst
  3. Intakegesprek met ouders (zonder kind)
  4. 5 Sessies van 60 minuten met kind
  5. Oudergesprek 60 minuten
  6. Herhaling van punten 4 en 5 naar behoefte

De integratieve kindertherapie is gemiddeld 10 tot 15 sessies en is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 14 jaar.

Schematisch ziet dat er als volgt uit

verloop van de therapie

Aanmelding

Aanmelding kan via telefoon en e-mail.

Vragenlijst

Naar aanleiding van het telefoongesprek stuur ik u een vragenlijst en behandelvoorwaarden toe. De vragenlijst kunt u vervolgens ingevuld meenemen naar het Intakegesprek.

Intakegesprek met ouders (zonder kind)

Het doel van dit gesprek is om de situatie en hulpvraag van het kind zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Ook bespreken we de behandelovereenkomst. Hierin staan onder andere de werkwijze en de rechten en plichten van mij en van ouders vermeld. Voordat ik met uw kind aan het werk ga, dient deze behandelovereenkomst door beide ouders ondertekend te worden.

5 Sessies van 60 minuten met kind

In de sessies kan uw kind verschillende dingen doen. Ik werk met verhalen, knuffels, spelletjes, bouwmateriaal, visualisaties, knutselmateriaal, etc. Door inzet van verschillende interventies ontdekt uw kind zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind kan dan zelf leren omgaan met datgene wat het lastig vindt.

Oudergesprek 60 minuten

U wordt actief betrokken bij de therapie. Na elke 5 sessies met uw kind vindt er een oudergesprek plaats, waarin u op de hoogte gebracht wordt van het proces van uw kind. Daarnaast wordt u begeleidt in het omgaan met de veranderingen van uw kind.

 

Contact