Begeleiding van samengestelde gezinnen       

Het is zo mooi om een nieuwe liefde te vinden na een periode van rouw door scheiding of overlijden. De wens is vaak heel groot om een nieuwe start te maken en samen weer een gelukkig gezin te vormen. Heel vaak blijkt dat het niet vanzelf gaat, bijna 60% van de samengestelde gezinnen gaat weer uit elkaar. Met alle verdriet van dien.

En dat is niet nodig. Ik begeleid ouders van samengestelde gezinnen bij mij in de praktijk. Hierdoor krijgen zij meer zicht wat er speelt binnen het gezin en geef daarnaast handvatten hoe ouders door kleine veranderingen weer rust kunnen vinden in hun gezin. Daardoor kunnen ouders én kinderen zich weer thuis voelen.

Hoe ziet de begeleiding eruit? 

  • Intake 

In één of twee gesprekken van maximaal anderhalf uur gaan we uitgebreid in op jullie hulpvraag en achtergrond. Aan het einde van deze fase zal ik jullie feedback geven over de dynamieken die er spelen in jullie gezin en wat er nodig is om meer rust te krijgen. Ook zal ik daarbij aangegeven wat ik hierin voor jullie kan betekenen.

  • De begeleiding

Eerst gaan we aan de slag om jullie inzicht te vergroten in wat er onbewust allemaal speelt. Jullie krijgen concrete oefeningen mee om hier thuis mee aan de slag te gaan. Daarna komen verschillende onderwerpen aan bod afhankelijk van jullie hulpvraag. Onderwerpen kunnen zijn: communicatie, huisregels/opvoedregels, waarden en normen, rol van ouder en stiefouder. Deze fase duurt gemiddeld vier tot vijf afspraken van maximaal anderhalf uur.

  • Evaluatie

We stemmen met elkaar af welke doelen zijn bereikt en wat nog aandacht nodig heeft. Vervolgens bespreken we met elkaar of het traject afgerond kan worden of dat er nog iets nodig is.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, mail naar info@praktijkjasna.nl

Begeleiden van ex-partners tot goed ouderschap

Het is voor veel ouders best een klus om na een scheiding op een goede manier samen het ouderschap in te vullen. Er wordt vaker gezegd: de partnerrelatie stopt, de ouderrelatie blijft. Maar hoe doe je dat?

Door op een goede manier de partnerrelatie af te sluiten en van daaruit opnieuw te bouwen aan een gezonde ouderrelatie biedt dat rust bij de ouders en bij de kinderen waardoor je echt een nieuwe start kunt maken.

  • Intakegesprek

We stemmen met elkaar af wat jullie hulpvraag is en jullie achtergrond. Van daaruit maken we een plan. Dit is een afspraak van maximaal anderhalf uur.

  • Begeleiding

Tijdens de begeleiding zullen we stil staan bij het verhelderen van het conflict en verlies, de communicatie en vervolgens de stap naar gezamenlijke focus op het ouderschap. Deze fase duurt gemiddeld vijf tot zes afspraken van maximaal anderhalf uur.

  • Evaluatie

We evalueren samen welke doelen zijn gehaald en wat nog aandacht verdiend. Deze afspraak duurt maximaal anderhalf uur.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak mail naar info@praktijkjasna.nl