Mijn missie

  • Het bieden van integratieve kindertherapie en begeleiding aan kinderen (van 4 tot 18 jaar) en hun (stief)ouders om de uniekheid en de kracht van het kind te vergroten.
  • Bijdrage leveren aan het vergroten van het slagingspercentage van samengestelde gezinnen doordat zij meer rust en harmonie in hun samengestelde gezin ervaren.
  • Het begeleiden van ouders van samengestelde gezinnen waardoor ze meer inzicht krijgen van de dynamieken die er spelen binnen het gezin en hun eigen plek kunnen innemen met de verantwoordelijkheden die bij deze plek hoort.
  • Bij alles is het zelf-oplossend vermogen de sleutel tot verbetering.

Visie

  • Elk kind kan zorgeloos opgroeien in het gehele systeem waarbij het hoort.
  • Ouders weten op een respectvolle manier gezamenlijk invulling te geven aan goed ouderschap.
  • Doordat kinderen en hun ouders ervaren dat ze zelf in staat zijn om hun eigen uitdagingen op te lossen en aan te gaan, groeit het vertrouwen waarmee ze dit in de toekomst zelfstandig kunnen doen.