Integratieve Kindertherapie is geschikt voor kinderen die gedragsproblemen vertonen of ondervinden, zoals

  • pesten of gepest worden
  • driftbuien
  • druk voelen of doen
  • stelen
  • problemen met luisteren
  • liegen
  • gebrek aan concentratie
  • zenuwtrekjes (tics)

Integratieve Kindertherapie voor Wie

Contact

 

 

Deze therapie is niet geschikt voor kinderen met ernstige psychische problemen op het psychiatrische vlak (zoals psychoses en depressies)