Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en laagdrempelige therapie, die uitgaat van de uniekheid en de kracht van het kind. In de therapie worden meerdere stromingen binnen de psychotherapie gecombineerd, wat de therapie breed inzetbaar maakt. Uw kind staat daarbij centraal en de therapie wordt volledig op het kind afgestemd.

 

Spel

Spelen is een prachtige manier om de therapie te laten plaatsvinden. In het spel worden veel onuitgesproken dingen zichtbaar bij kinderen en zijn er veel krachtige veranderingen te bereiken. 

 

Therapie

De therapie is oplossingsgericht en richt zich op zowel de symptomen als de oorzaak. De therapie gaat uit van de kwaliteiten van het kind en vindt plaats door middel van gesprekken, verhalen en spel.

 

Oudergesprekken

De oudergesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de kindertherapie. Gekeken wordt naar de kwaliteiten van de ouders en wat er nodig is om hun kind optimaal te kunnen ondersteunen. Vaak merk ik dat de verbinding tussen de ouders en het kind verdiept en verbetert door de therapie. Soms is het wenselijk voor één of beide ouders om voor extra sessies te komen.

 

School

Een ander onderdeel van de integratieve kindertherapie is, dat  school erbij betrokken kan worden indien dit nodig is. Er kan een observatie gedaan worden met aansluitend een gesprek met de leerkracht.

 

Contact