Begeleiding van samengestelde gezinnen

Het is zo mooi om een nieuwe liefde te vinden na een periode van rouw door scheiding of overlijden. De wens is vaak heel groot om een nieuwe start te maken en samen weer een gelukkig gezin te vormen. Heel vaak blijkt dat het niet vanzelf gaat, bijna 60% van de samengestelde gezinnen gaat weer uit elkaar. Met alle verdriet van dien.

En dat is niet nodig. Ik begeleid ouders van samengestelde gezinnen bij mij in de praktijk. Hierdoor krijgen zij meer zicht wat er speelt binnen het gezin en geef daarnaast handvatten hoe ouders door kleine veranderingen weer rust kunnen vinden in hun gezin. Daardoor kunnen ouders én kinderen zich weer thuis voelen.

Voor meer informatie en of het maken van een afspraak, kijk op de site van Stiefgoed Haren

 

Rots en Water
In de training Rots en Water leer je opkomen voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt (rots). Je leert ook om vriendschappelijk en met respect met anderen om te gaan (water). En misschien nog wel belangrijker: je leert de balans te vinden tussen ‘rots’ en ‘water’.

Rots en Water is een psycho-fysieke training; dat wil zeggen dat zowel je lichaam als je gedachten en gevoelens worden getraind. Kinderen leren door te ervaren, zonder na te denken over wat goed of fout is. De thema’s en doelstellingen van het programma worden aangeboden met behulp van lichamelijke oefeningen, stoei- en rollenspellen. De technieken worden echt in het lichaam en gedrag opgenomen. Zo gaat het leren niet alleen snel, maar het heeft ook een diepgaand effect. En bovenal: het is vooral leuk om te doen!

Rots en Water kan voor alle kinderen nuttig zijn. Het meest zullen de kinderen profiteren die:
Weinig zelfvertrouwen hebben
Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
Snel boos worden
Gepest worden of zelf iemand pesten
Moeilijk met andere kinderen/klasgenootjes kunnen omgaan (werken/spelen/leven)

De lessenserie bestaat uit acht lessen van een uur. Van tevoren vindt een intakegesprek plaats met de ouders. Om ouders kennis te laten maken met de methode en om ze de gelegenheid te geven hun kind in het leerproces te ondersteunen, worden zij voor een ouder- en kindles uitgenodigd.

Voor wie is de training geschikt?
Jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd.  Ik maak kleine groepen (6 tot 10 kinderen) voor de leeftijd: 8-10 jaar (groep 5-6) en 10-12 jaar (groep 7-8). Voorafgaand aan de training bespreek ik met elk kind (en de ouders) wat je wilt leren tijdens de training. Hierna beslissen we over de definitieve plaatsing in de groep.

Voor meer informatie of aanmelding, stuur een mail onder vermelding van Rots en Water.

 

KIES – Een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan heel verschillend zijn. Daarom is het belangrijk dat hulp en begeleiding op maat beschikbaar is.
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Voor kinderen die een scheiding meemaken verandert er veel. Hun basisveiligheid valt weg. Kinderen vinden het vaak moeilijk om de scheiding te begrijpen en kunnen denken dat het hun schuld is.
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Kinderen kunnen herkenning en steun vinden bij leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie verkeren.
Onderzoek door de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.
Om uw kind aan KIES te laten deelnemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.

Bijeenkomsten
In kleine groepen komen de kinderen acht keer één uur bijeen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verwerken van de scheiding en het wennen aan een nieuwe situatie.
Voorafgaand aan de KIES-groep is er een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). Na afloop is er een individueel eindgesprek.

Voor meer informatie of aanmelding, stuur een mail onder vermelding van KIES.